юли 072017
 

news

Новината е комуникацията на конкретна информация за текущи случки, която е представена от печат, електронна медия, интернет и от приказка на приказка между коментиращи.

Английската дума „news“ (новини), е учредена през 14-ти век, от употребата на множественото число на думата „new“ (нов). Преди да бъдат създадени вестниците в самото начало на седемнадесети век, са се употребявали официалните бюлетини и правителствени постановления.

1-вата записана употреба на организирана доставна услуга за популяризиране на хартиени документации, е в Египет, там където фараоните използвали куриери за популяризиране на техните решения на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще има основи в много по-старата практика на устни съобщения и е възможно да е измислена върху дадената вече съществуваща инфраструктура.

През Древен Рим държавните обяви и новинарски бюлетини са обявени публично от Юлий Цезар . А те са издълбани в метал или камък и са поставяни на обществени позиции.

В Китай правителството използва бюлетини наименовани „типао“, популяризирани между съдебните служители по времето на късната династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан на ръка на коприна и се е прочитала от правителствените служители. Още през 1582 г. по време на късната династия Минг в Пекин са разпространени първите лични листовки.

В днешно време вариантите за популяризиране на вести са много повече, като най-широкия е през интернет в новинарските медии и социалните мрежи.

 Posted by at 11:27 am